X Mbylle
Fletushke Vetedijesuese
Fletushke Vetedijesuese

Fletushka vetedijesuese eshte krijuar me perkrahjen e Policise se Kosoves si dhe financimin e Komunes se Prishtines.
E njejta eshte shperndar ne qytet tek shoferet e veturave nga pjestaret e traffikut te Policise se Kosoves dhe aktivistet/vullnetaret e Organizates JoQeveritare Marakli t'Biciklave.