X Mbylle
Seminari – “Rrugë për bicikleta - Zhvillimi i Çiklizmit në Kosovë”
Seminari – “Rrugë për bicikleta - Zhvillimi i Çiklizmit në Kosovë”
Po ndodh tani: Seminari – “Rrugë për bicikleta - Zhvillimi i Çiklizmit në Kosovë”
Organizuar nga Kosovo Advocacy and Development Centre së bashku me Federatën Evropiane të Çiklizmit (ECF).