X Mbylle

Për Ne

Marakli t'Biciklave (MB) është komuniteti më i madh i çiklistëve në Kosovë që rreth vetës numëron mbi 300 anëtarë aktiv në aktivitetet tona në shtatë regjionet e Kosovës, ndërsa në aktivitet përmes rrjeteve sociale rangohet e para për nga numri i komunikimit dhe ndjekësve të saj. MB është themeluar me 17 Janar 2020 dhe vepron si OJQ dhe ka për qëllim avancimin e sportit të çiklizmit, krijimin e kushteve për aktivitete sportive dhe kualitative si dhe ngritjen e cilësisë së sportit të çiklizmit duke promovuar jetesë të shëndeteshme dhe ambient të pastër. Marakli t'Biciklave po ashtu janë pjesë e disa projekteve dhe iniciativave të cilat kanë për synim përmirësimin e infrastruktures rrugore për çiklizëm duke avokuar për pjesëmarrje të barabartë të çiklistëven në komunikacion. 

Partnerët

Sponzorët