X Mbylle
Thirrje per ofertim punimit te Parkingjeve
Thirrje per ofertim punimit te Parkingjeve

OJQ "Marakli t'Biciklave" përmes kësaj shpallje bën thirrje për dërgimin e ofertave me cmime sipas specifikave te poshtëshenuara:


Parking për Bicikleta me dimensione si vijon:


Baza rrethore #10x250x250=1
Shtylla #10X100x1250=1 
Bulona Metalik me sigures që vendosen në terene të forta si beton, pllaka e të ngjashme!

Të gjitha materialet duhet të jenë të plastifikuara dhe rezistent ndaj diellit shiut dhe ngricave.

Ex: Të përfshihet në cmim edhe sherbimi i vendosjeve brenda territorit të Prishtinës.


Te interesuarit duhet te dergojne oferten ne eMail: [email protected] jo me larg se 24.03.2022 ora 23:59.

Vlera maksimale e thirrjes 1500.00€.

Data e publikimit 03.03.2022