X Mbylle
Memorandum bashkëpunimi për mjedisin dhe ciklizmin
Memorandum bashkëpunimi për mjedisin dhe ciklizmin
Në këte takim u thellua e ne fund u kurorëzua edhe bashkëpunimi i të dy organizatava Let's Do It - Ta Pastrojmë Kosovën dhe Marakli t'Biciklave .
Akteret në fjalë do bashkëpunojnë në disa fusha ku me theks të veçant në memorandum bashkpunimi janë cekur mjedisi dhe ciklizmi kategori të cilat në Kosovë kan nevojë për investime nga institucione e biznese.